De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Holland Solar evenementen

ALV Holland Solar

Woensdag 13 juni 2018, Twello (Wasco)
De wereld van zonne-energie is volop in beweging en wij menen u weer een interessant programma te kunnen aanbieden. Daarnaast wil het bestuur u inlichten over de in ontwikkeling zijnde nieuwe aanpak van Holland Solar.

Leden van Holland Solar kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar hollandsolar@hollandsolar.nl