De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Advies PBL: aparte SDE+ categorie voor zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 100 kilowattpiek

500 Ubd-zonnepanelen-uithof-studentenwoningen-foto-van-ivar-pel-1-800x390

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd om voor de najaarsronde van de SDE+ regeling 2018 een aparte categorie voor zon-pv in te voeren voor een vermogen van ≥ 15 kilowattpiek en < 100 kilowattpiek.

Dit voorstel van het PBL is mede tot stand gekomen op basis van intensief lobbywerk van Holland Solar. ‘We hebben eerder dit jaar de noodklok geluid over de negatieve gevolgen voor zonnestroom door de aanpassing van de SDE+ regeling voor de recentelijk gesloten voorjaarsronde’, stelt Amelie Veenstra, beleidsmedewerker van Holland Solar. ‘Daarbij hebben we een dringend beroep gedaan op de minister om de vooral voor dakgebonden pv-systemen nadelige aanpassingen terug te draaien of uit te stellen. Aan die wens lijkt de minister nu alsnog gedeeltelijk gehoor te gaan geven.’

De nieuwe indeling van de zon-pv-categorieën, waarbij er ook een aparte categorie komt voor pv-systemen die ‘zonvolgend’ zijn, is het directe resultaat van een intensieve lobby die Holland Solar eerder dit jaar voerde.

Basisbedragen najaarsronde 2018
Voor de najaarsronde 2018 van de SDE+ regeling, en voor het kalenderjaar 2019, is de Rijksoverheid voornemens om de onderstaande 4 zon-pv-categorieën open te stellen. Bij het vaststellen van de basisbedragen heeft men rekening gehouden met het feit dat ‘de kostendaling van zonnepanelen vertraagt’.

  • Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 100 kilowattpiek met aansluiting > 3x80 Ampère: basisbedrag 10,2 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 9,5 eurocent per kilowattuur in 2019 met 950 vollasturen.

  • Zon-pv ≥ 100 kilowattpiek en < 1 megawattpiek: basisbedrag  9,8 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 8,7 eurocent per kilowattuur in 2019 met 950 vollasturen.

  • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek: basisbedrag 8,9 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 7,9 eurocent per kilowattuur in 2019 met 950 vollasturen.

  • Zon-pv ≥ 1 megawattpiek (zonvolgend): basisbedrag 8,9 eurocent per kilowattuur in najaar 2018 en basisbedrag 7,9 eurocent per kilowattuur in 2019 met 1.190 vollasturen..

Het volledige conceptadvies van het PBL voor zonne-energie is hier te raadplegen. Van 25 mei tot en met 11 juni loopt de laatste consultatie. Marktpartijen kunnen zich met hun op- of aanmerkingen melden bij Holland Solar. De uitgangspunten voor de najaarsronde van 2018 worden voor de zomer definitief gemaakt, de uitgangspunten voor 2018 worden pas in het najaar definitief gemaakt.

Men kan contact opnemen met Amelie Veenstra via amelie.veenstra@hollandsolar.nl.

 

Deel via: