De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Rapport CE Delft ECN - MKEA zon- PV en wind op land

MKEA Beeld

MKEA zon- PV en wind op land

Vergelijking van kosten en maatschappelijke effecten.
In opdracht van het ministerie van EZ hebben CE Delft en ECN de kosten en maatschappelijke effecten van zon-PV en wind op land met elkaar vergeleken.

Deel via: