De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

CBS: Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

Cbszonnestroom

Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS eerder rapporteerde als voorlopig cijfer.
 

Productie voorbij grens 100 miljoen kWh.
Het totaal opgestelde vermogen voor zonnestroom eind 2011 komt nu uit op 145 megawatt en de elektriciteitsproductie uit zonnestroom op 100 miljoen kWh. Dat komt overeen met een kleine 0,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik.
Zonnepanelen naar sector

Eind 2011 was het vermogen van de zonnestroominstallaties 145 megawatt. Dit vermogen stond voor het merendeel (bijna 60 procent) opgesteld bij huishoudens. De dienstensector was goed voor 18 procent en in de landbouw stond 11 procent van het opgestelde vermogen voor zonnestroom. Het overige vermogen is terug te vinden bij energiebedrijven, de industrie en de bouw.

bron CBS Statline

Deel via: