Over Holland Solar

Holland Solar is sinds 1983 dé branchevereniging voor alle bedrijven die actief zijn in de Nederlandse zonne-energiesector. Holland Solar zorgt er samen met haar leden voor dat de sector op een duurzame manier kan blijven groeien. Dit doen we door verschillende activiteiten:

 1. Belangenbehartiging – de sector vertegenwoordigen

Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Middels een sterke politieke lobby komen we op nationaal en internationaal niveau op voor de belangen van de Nederlandse zonne-energie ondernemers in Den Haag, in Brussel, maar ook op gemeentelijk niveau. Holland Solar is een prominente speler in zowel het publieke als politieke debat. We onderhouden contacten met de overheid en de politiek, met kennis- en onderzoeksinstellingen, met de media, met (collega)koepel- en brancheverenigingen en met consumentenorganisaties.

 1. Kwaliteit – Werken aan een professionele sector

Holland Solar en haar leden hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor en samen met onze leden zetten wij ons voortdurend in om de kwaliteit en de veiligheid in de Nederlandse zonne-energiesector te verbeteren en daarmee de sector als geheel te professionaliseren. Een belangrijke uiting hiervan zijn de gedragscodes Zon op Land en Zon op Grote Daken die we hebben ontwikkeld. Hierin staan afspraken die we als sector met elkaar maken om de kwaliteit en veiligheid van zon op land en zon op dak te verbeteren.

 1. Kennisplatform – Kennis verspreiden op verschillende niveaus

Kennisverspreiding is belangrijk om de groei en professionalisering van de sector te realiseren. Holland Solar houdt haar leden op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de sector die voor hen relevant zijn. Daarnaast is het belangrijk dat overheden en andere belangrijke stakeholders voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de sector. Hen bereiken we door middel van voorlichting via campagnes, evenementen en door met ze in gesprek te gaan.

 1. Zichtbaarheid – promotie van zonne-energie

Holland Solar promoot de toepassing van zonne-energie in de breedste zin van het woord. Bij de politiek, bij overheids- en onderwijsinstellingen, bij zakelijke eindgebruikers en bij burgers. Hiervoor zetten wij onze eigen kanalen in, maar maken ook gebruik van de media.

 1. Netwerk – verbinden van leden

Ondernemen doet men niet alleen. Holland Solar brengt zonne-energieondernemers in contact met collega’s en geeft hen de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, bijvoorbeeld via de commissies en werkgroepen binnen de vereniging. Holland Solar informeert en verbindt zoveel mogelijk partijen in de Nederlandse zonne-energiesector. Met elkaar, maar ook met andere relevante partijen buiten de sector door het uitwisselen van kennis en informatie, het organiseren van evenementen en het werven van zoveel mogelijk leden.

Commissies en werkgroepen

Om de wensen en belangen van de verschillende ledengroepen van Holland Solar te vertegenwoordigen, zijn er binnen Holland Solar naast het bestuur diverse commissies en werkgroepen actief. Leden van Holland Solar kunnen lid worden van deze commissies en werkgroepen en kunnen zo hun input leveren voor de belangenbehartiging die Holland Solar doet. Bovendien heeft Holland Solar zitting in diverse commissies en werkgroepen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Solar Power Europe en Solar Heat Europe. Hier vind je een overzicht van deze commissies en werkgroepen.

Bestuursleden

Teamleden

 • Wijnand van Hooff

  Wijnand van Hooff

  Algemeen Directeur

 • Nold Jaeger

  Nold Jaeger

  Hoofd Beleid & Belangenbehartiging

 • Jasper Ensing

  Jasper Ensing

  Branchespecialist zon op gebouw

 • Floor Maassen

  Floor Maassen

  Branchespecialist zon op land en water en zonnewarmte

 • Derek Steeman

  Derek Steeman

  Branchespecialist netinfrastructuur

 • Marinthe Bos

  Marinthe Bos

  Communicatie Adviseur

 • Diny van Oostveen

  Diny van Oostveen

  Administratief en financieel medewerker

 • Marsha Roos

  Marsha Roos

  Officemanager

 • Siavash Kouros

  Siavash Kouros

  Adviseur Public Affairs

 • Leon Straathof

  Leon Straathof

  Adviseur netinfrastructuur

 • Maaike Beenes

  Maaike Beenes

  Branchespecialist circulariteit, IMVO, cybersecurity en maakindustrie

 • Renée Daniëls

  Renée Daniëls

  Communicatiemedewerker

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!