De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

CBS Hernieuwbare energie in Nederland 2013

CBS-2013 Hernieuwbare Energie

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Deel via: