De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Salderen

Regelgeving salderen in Nederland

 

Saldering
Salderen is de regeling waarbij particulieren op eigen dak of schuur opgewekte duurzame elektriciteit terugleveren aan het net (ook wel salderen achter de meter genoemd). De hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit trekt de energieleverancier af van de hoeveelheid elektriciteit die is verbruikt. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame Energie en BTW) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.
Als u mag salderen dan moet het energiebedrijf uw levering aan het net verplicht verrekenen met uw eigen verbruik. De verplichte verrekening heeft geen begrenzing voor duurzame energie.
Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan krijgt u een terugleververgoeding van het energiebedrijf. (voor een overzicht van de vergoedingen per leverancier zie de de energievergelijker)

Voorwaarden salderingsregeling:

  • U mag salderen als u een kleinverbruiker bent met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère. Als u grootverbruiker bent mag u niet salderen.
  • U mag salderen als u voldoet aan de eerste voorwaarde en als u duurzame energie opwekt zoals wind- of zonnestroom.
  • Als u voldoet aan de twee voorgaande voorwaarden, dan mag u pas salderen al u de stroom levert aan de installatie op uw eigen aansluiting - dus achter de meter.
  • Verbruikt u per jaar meer energie dan u op uw eigen dak opwekt – en direct verbruikt via teruglevering aan uw eigen installatie? Dan bent u nettoverbruiker. Verbruikt u per jaar minder energie en levert u dus het overschot (tegen een vergoeding) aan uw energiebedrijf? Dan bent u nettoproducent. Alleen het overschot mag u niet salderen, de rest wel.

Collectief
Bent u lid van een collectief? Dan hangt het ervan af of u voor of achter de meter invoedt of u kunt salderen, of dat u in aanmerking kunt komen voor het verlaagde tarief voor collectief opwekken.

Meer informatie op de website van RVO
Over salderen:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/saldering-en-zelflevering
over regelingen voor collectieven:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/saldering-en-zelflevering/collectieven
 

Ontwikkelingen rond de salderingsregeling in Nederland

 

12 juli 2017: Minister Kamp laat weten dat salderen tot 2023 blijft voortbestaan
Op 12 juli 2017 laat minister Kamp in een brief weten hoe het salderen er in de toekomst uit zal gaan zien. Hij doet voorstellen voor een vervangende regeling, en maakt ook duidelijk dat de huidige salderingsregeling zou moeten worden verlengd tot het moment waarop er een adequate nieuwe regeling is. Dat zal niet eerder zijn dan 2023.

Minister Kamp geeft een voorzet voor twee varianten: een subsidie op de teruglevering van stroom en een investeringssubsidie. Hoewel beide voorstellen hun voordelen hebben is Holland Solar een sterk voorstander van een model waarin de opbrengst van zonnepanelen wordt gesubsidieerd (terugleversubsidie). Dit bevordert goed werkende systemen over de gehele levensduur en een goed gebruik van de dakruimte. Een investeringssubsidie zal al snel leiden tot budgettering per jaar met als gevolg een markt van hollen en stilstaan.

Lees hier de brief van minister Kamp van 12 juli 2017:
Brief vervolg salderen
Persbericht Holland Solar

20170214 Salderen Figuren KleinEr wordt in de brief van Minister Kamp aan de kamer (12 juli 2017) gesproken over een aantal varianten, waarbij er twee kansrijk zijn. Het gaan om de volgende varianten:

Variant Terugleversubsidie
In Variant ‘Terugleversubsidie’ wordt de salderingsregeling volledig afgeschaft: elektriciteit die wordt ingevoed mag niet meer fiscaal worden weggestreept tegen consumptie op een ander tijdstip. Over de elektriciteit die wordt ingevoed op het net ontvangt de PV-eigenaar een premie van de overheid (€ct/kWh), naast de terugleververgoeding van de energieleverancier. Deze premie geldt voor alle ingevoede elektriciteit en wordt niet gelimiteerd door de jaarlijkse consumptie van het huishouden. De regel geldt voor bestaande en nieuwe systemen.


Variant Investeringssubsidie
In Variant ‘Investeringssubsidie’ wordt de salderingsregeling ook volledig afgeschaft, en krijgt de PV-eigenaar bij aanschaf een eenmalige investerings-subsidie (in €/kWp). Deze subsidie wordt jaarlijks vastgesteld voor de nieuwe systemen die in dat jaar worden gerealiseerd.

 

februari 2017: Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel
In februari 2017 zijn een groot aantal belanghebbende partijen bij elkaar gekomen op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken. Daar heeft de NVDE het voorstel gepresenteerd voor een toekomstbestendig salderingsmodel dat in samenwerking met Holland Solar en andere partijen is geformuleerd.

Lees hier het voorstel van NVDE/Holland Solar:
Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel


januari 2017: Brief kamer Evaluatie Salderen afgerond
Holland Solar is blij met de brief die minister Kamp begin januari 2017 naar de kamer stuurde over de voorzetting van stimulering van lokale duurzame energieopwekking na 2020. De uitgangspunten voor de voortzetting bieden een gunstig perspectief voor particulieren die nu en in de toekomst willen investeren in zonnepanelen. We zijn verheugd dat de minister onderkent dat burgers met zonnepanelen zelf op relatief eenvoudige wijze een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, en dat dit het bewustzijn over en draagvlak voor de energietransitie vergroot. Hij ziet daarin een belangrijke reden om de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie nu en in de toekomst voort te zetten.

Holland Solar en NVDE werken momenteel hard aan een breed gedragen voorstel voor een regeling die een aantal beperkingen en risico’s van de huidige salderingsregeling kan oplossen met behoud van de evidente voordelen ervan.
Een toekomstige aanpassing van de energiebelasting lijkt in het kader van de energietransitie waarschijnlijk. Holland Solar pleit daarom voor regeling die een toekomstbestendige vergoeding op teruggeleverde stroom geeft waarbij de investeringszekerheid onafhankelijk is van de het tarief van de energiebelasting.


januari 2014: 5000 kWh grens

Per 1 januari 2014 is de 5000 kWh grens komen te vervallen. Dit betekent dat mensen die meer dan 5000 kWh willen salderen, dat gewoon kunnen. Ook kan per 1 januari 2014 de VVE onbeperkt salderen op de algemene aansluiting (gebruikt voor algemeen gebruik voor bijvoorbeeld lift en verlichting) als zij tot de 3*80 A aansluiting hebben. Dit kon voorheen niet. Het huishoudelijk gebruik van de leden van de vereniging kunnen echter niet op deze wijze salderen.

 

Bericht laatst gewijzigd juli 2017