Holland Solar blij met aankondiging contract for differences

Geplaatst op:

Minister Jetten heeft een brief gepubliceerd waarin hij aankondigt dat vanaf 2027 zonnestroom en windenergie projecten overgaan van de SDE++ naar contract for differences (CFD's). Holland Solar is blij met deze overgang. Uiteindelijk willen we projecten kunnen ontwikkelen waar geen subsidie voor nodig is, maar om daar te komen is de overgang naar CFD’s essentieel.

Betere afstemming vraag en aanbod

Een CfD is een contract tussen twee partijen, in dit geval een projectontwikkelaar en de overheid, waarin een vaste prijs wordt afgesproken voor de elektriciteit die wordt opgewekt. Eerder zagen we dat er binnen de SDE++ veel aandacht was voor het stimuleren van de aanbod kant van duurzame energie. Met de komst van CFD’s is er ook een kans om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten en financieel effectiever te stimuleren. Dit zal uiteindelijk resulteren in een betere balans van vraag- en aanbod van duurzame energie en dus sneller een duurzaam energiesysteem.

Ruimte PPA’s en aanvullende voorwaarden

Het is goed dat Minister Jetten ook aandacht heeft voor de effecten van een CfD op de Power Purchase Agreement (PPA) markt. Een Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen, een elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan, zoals een elektriciteitsverbruiker of -handelaar. Om uiteindelijk naar een subsidievrije groene elektriciteitsvoorziening te gaan zijn PPA’s essentieel voor de financiering van nieuw aanbod van wind en zon.

Ook ziet Holland Solar dat eventuele aanvullende voorwaarden voor wind- en zonprojecten beter in een nieuw instrument passen dan de SDE++. Eisen op het gebied van circulariteit, biodiversiteit en netinpassing kunnen opgenomen worden in een CFD, maar moeten dan wel de prikkel op de juiste plek neerleggen en kosten reflectief zijn.

Begin 2025 zal de Kamer worden geïnformeerd over de voorgenomen ontwerpkeuzes en planning van de implementatie van de CfD’s. Holland Solar blijft graag in gesprek met het Ministerie over hoe het nieuwe systeem zo effectief mogelijk ontworpen kan worden.  

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!