Stichting OPEN zoekt partner(s) voor toekomstbestendige recycling van zonnepanelen

Geplaatst op:

Om een toekomstbestendige, verbeterde recycling van zonnepanelen te realiseren zoekt Stichting OPEN partners. Dit in nauwe afstemming en samenwerking met Holland Solar en Stichting ZRN. Partijen moeten voldoende kwalitatieve en kwantitatieve recyclecapaciteit kunnen bieden. Begin juni publiceert Stichting OPEN een uitvraag waarop partijen hun interesse kenbaar kunnen maken. De uitvraag richt zich op de verwerking van end-of-life zonnepanelen. Er kan ingeschreven worden op 2 percelen:

  1. Verwerking van zonnepanelen met technieken met een grote technische zekerheid (in vaktermen een hoge TRL, voluit Technology Readiness Level). Hier wordt het grootste van het beschikbare volume voor gereserveerd;
  2. Hoogwaardige verwerking van zonnepanelen met innovatieve technieken die verder uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld via een pilotinstallatie.

 

Publicatie uitvraag

Op 3 juni 2024 wordt het interessedocument (RFI, request for interest) gepubliceerd op het platform ‘Mercell’ Voor het organiseren van het hergebruik van kwalitatief goede panelen (reuse) zet Stichting OPEN een apart proces parallel aan deze uitvraag op. Hergebruik maakt geen deel uit van deze uitvraag.

 

Huidige verwerking zonnepanelen

Zonnepanelen, belangrijk voor een duurzame opwekking van energie, zijn niet meer weg te denken in Nederland. Inmiddels is de schatting dat er in Nederland ruim 50 miljoen panelen zijn geplaatst en dit worden er jaarlijks meer. Deze panelen worden, na een eventueel hergebruik bij een tweede eigenaar, uiteindelijk afgedankt. Deze afgedankte panelen bevatten hoogwaardige grondstoffen. Op dit moment worden afgedankte panelen (ongeveer 1.400 ton in 2023) ingezameld, verwerkt en voornamelijk hergebruikt als bouwmateriaal. Het is de bedoeling om dit te wijzigen in een toekomstbestendige, verbeterde verwerking van zonnepanelen en meer te doen met de grondstoffen dan nu het geval is.

 

Hoogwaardige grondstoffen

Zonnepanelen bestaan uit aluminium (frames), kabels en hoogwaardige grondstoffen zoals solarglas, zilver en silicium. Deze grondstoffen kunnen op termijn ingezet worden voor de productie van nieuwe, betere zonnepanelen of andere hoogwaardige toepassingen. Zowel in de EU als in Nederland (zie onder andere de activiteiten van SolarNL) worden er grote stappen gezet om productiecapaciteit voor nieuwe zonnepanelen te realiseren. Dit moet hand in hand gaan met het vergroten van de benodigde toekomstbestendige verwerkingscapaciteit die nu nog ontbreekt in Nederland en in Europa.

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor apparaten, lampen en batterijen en werkt samen met ketenpartners om de wettelijke inzameldoelstellingen te realiseren (waarbij het om inzameling en verwerking gaat) en de sector meer circulair maken. In de uitvraag over de verwerking van zonnepanelen werkt Stichting OPEN nauw samen met branchevereniging Holland Solar en Stichting ZRN om dit te bereiken.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!