Uitslag stemming Energiewet

Geplaatst op:

 

Energiewet aangenomen: een belangrijke stap vooruit 

De Tweede Kamer heeft vandaag de Energiewet aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogd de huidige Gaswet en Elektriciteitswet uit 1998 te vervangen. “Dat deze wet er nu eindelijk komt is belangrijk voor de voortzetting van de energietransitie en daarmee de verdere uitrol van zonnepanelen in Nederland”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.  

 

Duidelijkheid over salderen 

De Energiewet beslaat veel dossiers die van invloed zijn op de zonne-energiesector. Een belangrijk onderwerp in het debat afgelopen week was het voornemen van de beoogde coalitie om de salderingsregeling per 2027 met een harde stop te beëindigen. In februari stemde een meerderheid van de Eerste Kamer, inclusief 2 van de 4 beoogde coalitiepartijen, nog voor het behoud van de regeling. Tijdens het debat over de Energiewet diende Henri Bontebal (CDA) een motie in waarin hij oproept om bij de behandeling van het Belastingplan 2025 ook het wetsvoorstel over de salderingsregeling naar de kamer te sturen. Holland Solar is blij dat de Kamer hiermee heeft ingestemd. In de sector en bij consumenten is er behoefte aan duidelijkheid over wat er zal gebeuren met de salderingsregeling. Holland Solar ziet dat in de huidige situatie veel consumenten in verwarring zijn over wat er met de salderingsregeling zal gebeuren. Als over de salderingsregeling een definitieve beslissing wordt genomen dan kunnen we samen weer vooruit en krijgt de consument ook beter inzicht in de voordelen die zonnepanelen hen bieden. 

Silvio Erkens (VVD) diende een motie in waarin hij oproept om na het afbouwen van de salderingsregeling direct te stoppen met het in rekening brengen van terugleverkosten en andere heffingen voor eigenaren van zonnepanelen. Holland Solar is blij dat deze motie is aangenomen. Het is essentieel voor de energietransitie, maar ook voor de betaalbaarheid van de energierekening van Nederlanders dat zonnepanelen beschikbaar zijn voor iedereen. De terugleverheffingen zorgen op dit moment voor een rem op de uitrol van zonnepanelen in Nederland. Alhoewel we zien waarom energieleveranciers op dit moment de heffingen invoeren, zien we geen reden om deze te behouden als de salderingsregeling is afgeschaft.  

 

Aanpakken van netcongestie  

Flexibel omgaan met de ruimte die we hebben op het elektriciteitsnet is essentieel voor de verduurzaming van ons energiesysteem. De Energiewet zal ervoor gaan zorgen dat er meer handvatten komen om hiermee aan de slag te gaan. Zo werd bijvoorbeeld een amendement aangenomen van Silvio Erkens (VVD) over het vereenvoudigen van het opzetten van energiehubs. Energiehubs zorgen ervoor dat ondernemers een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan het flexibel gebruik van het net, zodat in de toekomst meer projecten aangesloten kunnen worden.  

Erkens en Bontebal dienden ook een amendement in die moet regelen dat het makkelijker moet worden om zelf een aansluiting op het elektriciteitsnet te regelen. Op dit moment ligt de grens op 10 MVA. Doordat dit amendement is aangenomen zal deze grens verlaagd worden naar 2.3. Holland Solar is blij dat een meerderheid van de Kamer voor dit amendement heeft gestemd omdat dit netbeheerders ontlast en aangeslotenen helpt aan een snellere aansluiting. 

Het mogelijk maken van kabelbundeling vormt ook een welkome aanvulling op het pakket dat flexibel gebruik van het elektriciteitsnet moet bevorderen. Holland Solar is benieuwd hoe dit, in deze vorm, in de praktijk zal uitpakken. Cable pooling houdt in dat het mogelijk wordt voor bijvoorbeeld zon- en windprojecten om met een fabriek een aansluiting te delen. Zo is er minder netcapaciteit nodig en profiteert de hele samenleving van lagere kosten voor het elektriciteitsnet.

 

Lokaal mede-eigenaarschap  

In het Klimaatakkoord is het streven naar 50 procent lokaal eigendom vastgelegd. Dit is een middel om lokale acceptatie van de energietransitie te vergroten. Ilana Rooderkerk (D66) heeft een amendement ingediend waarin ze aangeeft dat provincies van projectontwikkelaars kunnen vragen wat het percentage lokaal eigendom is wat ze hebben gerealiseerd, welke inspanningen ze hebben verricht om hiertoe te komen en als ze geen 50% lokaal eigendom hebben behaald, hoe dat kan en of er andere vormen van financiële participatie zijn overeengekomen. Het amendement van Rooderkerk (D66) zien we als een goede vertaling van de afspraken uit het Klimaatakkoord die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitvoering ervan.  

 

In gesprek    

Tot slot zijn we blij met het amendement van André Flach (SGP) en Silvio Erkens (VVD) dat oproept om duidelijkere regels over overleg met representatieve organisaties. We vinden het als Holland Solar belangrijk dat marktpartijen betrokken worden bij het ontwerpen van beleid om zo samen tot breed gedragen en praktische oplossingen te komen. Met dit amendement wordt de mate waarin marktpartijen betrokken dienen te worden minimaal gehandhaafd op het huidige niveau 

Al met al, ziet Holland Solar een stevig en belangrijk stuk wetgeving dat nu door de Tweede Kamer is aangenomen. We kijken uit naar een spoedige behandeling in de Eerste Kamer en de implementatie van de wet die van cruciaal belang is voor de voortzetting van de energietransitie en de groei van onze sector.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!